Tag: ledere

Ledelse er forståelse og balance, styring og udvikling

Der er mange måder at se ledelse på (foto hansentoft.dk)

Der er mange måder at se ledelse på (foto hansentoft.dk)

Der var engang, hvor ledelse bare var en lav mand på en hest. Napoleon inkorporer denne type ganske udmærket. Her var en mand, der godt var visionær, men ikke desto mindre bare var en mand. Napoleon var manden på hesten med egenskaberne til at kunne drive en hel nation frem. Så langt frem at den nåede hen til den russiske kulde, hvor den måtte se sig selv fortabt. Fortabt ad flere omgange som så mange andre. Nu om dage er ledelse blevet udviklet i meget mere komplekse retninger, og det handler så at sige om dynamiske ledelse og udvikling af forskellige stilarter indenfor ledelse.

Ledelse dynamiske væremåde

En dygtig ledelse er en ledelse der formår at tilpasse situationerne med de ressourcer, som den har at stille med. Med andre ord er en dygtig ledelse en ledelse, som er i stand til at vurdere både farer og gevinster ved enhver situation. Samtidig er der også det helt igennem organisatoriske ved ledelse. Ledelse er ikke bare en organisation, men ligeså meget også en form for styring og forståelse af tingene helt ned på et mikroplan og så op på et makroplan igen. Det er at forstå, hvordan relationer påvirker og genskaber hinanden, og det er således også at kunne forstå den algebra, som hverdagens løsninger af opgaver består af.

Ledelses fremdrift

Ledelse skal kunne skabe rumklang og dybde i de daglige opgaver. En dygtig ledelse formår at tænke i perspektiv og sætte rammerne for en sund og dynamisk udvikling af de forskellige elementer, som en virksomhed består af. Fundamentet for ethvert sundt foretagende er en sund ledelse, der forstår sig på at indramme de forskellige projekter og planer i en fornuftig horisont af forståelser. Det handler om at kunne sætte samling på ideerne og tropperne, når der skal sættes ideer til verden.

Læs meget mere om ledelse hos Hansen Toft her:

http://www.hansentoft.dk/vi-tilbyder/lederudvikling/

 

Læs meget mere om ledelse:

Ledelse er afgørende for en virksomheds succes

Ledelse udvikling – er din virksomhed i fremdrift?

Ledelsesudvikling – nødvendigt i enhver virksomhed


Ledelse er afgørende for en virksomheds succes

Ingen virksomhed uden ledelse (foto hansentoft.dk)

Ingen virksomhed uden ledelse (foto hansentoft.dk)

God ledelse er ikke en selvfølge i virksomheder og organisationer rundt om i verden. Der er dog ingen tvivl om, hvor vigtigt det er for et godt arbejdsmiljø, for motiverede medarbejdere og for at undgå sygedage blandt sine medarbejdere. Har man i sit daglige virke opgaver som leder, er det derfor altid en god idé at dygtiggøre sig og hele tiden forsøge at blive en bedre leder. Det kan ske gennem efteruddannelse, kurser og andre seminarer med fokus på ledelse. Som leder skal man besidde en række kvalifikationer for at kunne lede på den bedst mulige måde. Først og fremmest skal man have en god fornemmelse for andre mennesker. Som leder skal man kunne rumme forskellige typer og give rum til de forskelligheder. Alle mennesker præsterer ikke deres bedste under de samme betingelser. Her skal en god leder i samarbejde med sin medarbejder finde den bedste løsning. Som leder skal man samtidig også have en hvis teoretisk ballast, for i praksis at kunne være en god leder. Man kan træffe mange ledelsesmæssige beslutninger på intuition og mavefornemmelse, men det er altid en god idé at have en mere teoretisk funderet baggrund at træffe disse beslutninger på.

Kommunikation er et nøgleord

Især en leders kommunikative færdigheder er afgørende for succesen som leder. En leder skal kunne formidle opgaver og klæde folk på til et bestemt arbejde. Samtidig skal man som leder have overblikket over arbejdsopgaverne. Det er et typisk problem, at der går vigtige oplysninger tabt i kommunikationen, hvis en leder ikke er en dygtig nok formidler. Det er en leders opgave at sørge for, at opgaven er forstået. Samtidig bør en leder også gøre en dyd ud af, at skabe et miljø hvor man altid, som medarbejder, kan komme med ris og ros, uden at det er ilde set. Det skaber mulighed for at forbedre forholdene på arbejdspladsen og sine egne evner som leder.

Se mere om ledelse her: www.viauc.dk/videreuddannelse/ledelse-administration-forvaltning/Sider/ledelse-administration-og-forvaltning.aspx

 

Læs mere om ledelse:

Ledelse udvikling – er din virksomhed i fremdrift?

Akademiuddanelse i ledelse øger kompetencer og potentiale

Ledelsesudvikling – nødvendigt i enhver virksomhed


Lederudvikling er centralt for en succesfuld virksomhed

Det er vigtigt at i har de næste ledere i tankerne (foto hansentoft.dk)

Det er vigtigt at i har de næste ledere i tankerne (foto hansentoft.dk)

Vil du gerne have, at din virksomhed kører på absolut højeste blus? At der er succes, fart på og fremadrettethed? Det vil du med garanti gerne. Derfor er det vigtigt, at du husker at sætte gang i alle led i virksomheden. Alle led skal være i udvikling, hvis en virksomhed skal fortsætte med at være succesfuld – eller ændre kurs og blive succesfuld.

Når man taler om alle led, så handler det om alt fra lagerarbejdere, kontorassistenter, mellemledere og topchefer. Derfor er det altså vigtigt, man også holder gang i dem, der bestemmer. Det er vigtigt, at lederudvikler netop skærper dem, der sidder for bordendens evner.

For at sørge for at der altid er gang i en god lederudvikling, kan man tage fat i de opgaver, der er tildelt forskellige grupper på arbejdspladsen. Har alle noget at give sig til? Er alle placeret, så deres evner bruges bedst muligt?

Hvordan udvikler man sig som leder?

Når man sidder på toppen af en virksomhed – eller i hvert fald et stykke oppe i hierarkiet, er man som regel rigtig god til at strukturere forretningen under sig. Men er man også god til at se, om man selv er helt skarp som leder? Og smitter der måske af på den virksomhed, man styrer? Det kan meget vel være, at man glider ud på et sidespor, hvis man ikke er opmærksom på lederudvikling.

Lederudvikling er et sikkert skridt på vejen til en velfunderet virksomhed. Lederudvikling handler om, at man sætter gang i tankemønstre og handlinger, der eventuelt er atypisk for den givne leder.

Forandring er et grundelement hos den succesfulde virksomhed. Hvis ikke forandring så i hvert fald udvikling og bevidsthed.

Hvis du gerne vil vide mere om lederudvikling findes der flere gode konsulentvirksomheder, som kan guide dig på vej.

Se mulighederne for lederudvikling her: http://www.hansentoft.dk/vi-tilbyder/lederudvikling/

 

Læs mere om lederudvikling her:

Lederudvikling er en fordel for dig og din virksomhed

Ledelse udvikling – er din virksomhed i fremdrift?

Ledelsesudvikling – nødvendigt i enhver virksomhed


  • © 2013 ECOC - Ansvarsfraskrivelse - Privacy Policy