Tag: bestyrelsesarbejde

Bestyrelsesarbejde i mindre virksomheder

Ledelse (foto: hansentoft.dk)

Ansæt en bestyrelse (foto: se-institute.dk)

Når ordet bestyrelsesarbejde nævnes, ledes tankerne som regel hen på en stor, hierarkisk virksomhed med et utal af medarbejdere, en administrerende direktør og en forsamling af garvede forretningsfolk i et luksuriøst bestyrelseslokale. Dette behøver slet ikke være tilfældet. Mindre virksomheder kan også have en bestyrelse, men den er ikke altid hverken professionel eller besat af kompetente medlemmer.

Vækst i virksomheden fører til et krav om stærkere bestyrelsesarbejde

Ofte vil der i mindre virksomheder med tiden ske en naturlig udvælgelse af ejerens nærmeste familiemedlemmer og dygtigste medarbejdere, og denne gruppe vil udgøre den første bestyrelse. Med tiden kan virksomheden dog vokse til en størrelse, hvor bestyrelsesarbejdet indebærer opgaver, der kræver en samling af kompetencestærke bestyrelsesfolk, som kan tilbyde noget helt andet end den “organiske” bestyrelse. Man kan med fordel sørge for, at et kompetent medlem af den tidligere bestyrelse beholder sin plads, da denne person vil kunne give de nye medlemmer en uvurderlig indsigt i virksomhedens strukturer. Det er dog et krav, at dette gamle medlem er ordentligt indviet i generelt bestyrelsesarbejde, hvilket kan sikres gennem efteruddannelse på kurser.

Implementering af en professionel bestyrelse kan give konflikter

Efter at have taget beslutningen om at ansætte professionelle folk til firmaets bestyrelsesarbejde er den voksende virksomhed allerede godt på vej mod de nye tider. Selvom ejeren har taget det første skridt, kan der dog stadig opstå en række problemer. Det er vigtigt, at ejeren er indforstået med, at den nye bestyrelse skal agere sparringspartner for ham eller hende. Derfor kan det især i opstartsfasen føles som om, at man bliver kigget over skulderen, når man pludselig skal stå til regnskab for udefrakommende mennesker, der har til formål at hjælpe med bestyrelsesarbejdet i  virksomheden. Det er her essentielt, at man som ejer husker på, at det er til firmaets bedste.

Læs mere om bestyrelsesarbejde og udvikling på bestyrelsesarbejde og -udvikling her

Se mere her:

Med bestyrelsesarbejde får du indflydelse og udfordringer

En bestyrelsesuddannelse giver en stor værktøjskasse


Med bestyrelsesarbejde får du indflydelse og udfordringer

Tag mere ansvar med en uddannelse i bestyrelse (foto se-institute.dk)

Tag mere ansvar i bestyrelsesarbejdet (foto: se-institute.dk)

Et bestyrelsesmedlem bliver valgt af ejerne eller medlemmerne i organisationen. Det er en stor tillidserklæring, og derfor er det også vigtigt, at man som bestyrelsesmedlem har noget at byde ind med. Posten er som regel forbundet med et honorar, som i sig selv kan fungere som et godt incitament til at blive bestyrelsesmedlem. Men lysten skal helst drive værket.

Med lyst er der nemlig større chance for, at man rent faktisk bidrager med noget brugbart. Det er også der, udfordringer kommer ind i arbejdet. Og den måske vigtigste gevinst ved arbejdet: indflydelse på organisationen.

Bestyrelsesarbejde får dig til at træffe betydningsfulde beslutninger

Som bestyrelsesmedlem får du lov til at være med til at træffe de helt store beslutninger. Du får lov til at præge organisationen eller virksomheden – og du er specielt udvalgt til det. Det stiller igen krav til dig. Og når alt kommer til alt, så gælder det ikke kun i bestyrelser. I de fleste aspekter af livet får man kun lov til at være en del af fællesskabet, hvis man har noget konstruktivt at bidrage med.

Et bestyrelsesmedlem kan selvfølgelig lægge under for et større pres, fordi beslutningerne øjensynligt er af mere indflydelsesrig karakter. Men det er også det, der gør bestyrelsesarbejde så interessant. Hvis du har et brændende ønske om at ændre slagets gang, så er en bestyrelsespost en perfekt mulighed. Og du er en oplagt kandidat.

Omvendt gælder det, hvis det udelukkende er honoraret, som trækker. Det er svært at være engageret, hvis det er det eneste, der i virkeligheden motiverer dig. En god bestyrelse bør med andre ord bestå af personer, som har en stor lyst til at få indflydelse og træffe de betydningsfulde beslutninger. Måske er det dig? Måske har du længe tænkt på, at tingene i din organisation kan gøres anderledes. Din stemme kan blive hørt på en helt ny måde.

Læs mere om bestyrelsesarbejde her

Læs om ledelse her:

God offentlig ledelse er med til at skabe effektivitet

Uddannelse ledelse er vejen op


  • © 2013 ECOC - Ansvarsfraskrivelse - Privacy Policy