Tag hånd om jeres kultur (foto hansentoft.dk)

Tag hånd om jeres kultur (foto hansentoft.dk)

Det moderne marked stiller nogle markant anderledes krav til den enkelte virksomheds organisationskultur end det tidligere har været tilfældet. Et af de væsentligste krav til moderne virksomheder, der opererer i et markedet, der er kendetegnet ved at være konstant omskifteligt, er, at der stilles store krav til, at den enkelte virksomhed har en smidig og fleksibel organisationskultur. Det kan være svært at omstille den enkelte virksomhed til krav, der er under vedblivende forandring. Det eneste, der er konstant, er, at kravene til den enkelte virksomhed er konstant omskiftelige. Derfor er det af essentiel betydning, at den enkelte virksomhed for organiseret sig således, at dens har en organisationskultur, der er struktureret, så den kan imødekomme de omskiftelige krav. En smidig organisationskultur kan ikke implementeres ved tankens kraft. Det er i denne sammenhæng vigtigt få analyseret på de konkrete arbejdsgange, så den nye organisationskultur hviler på et så sollidt grundlag som overhovedet muligt.

Erfaring med at implementere fleksibilitet i organisationskulturen

For medarbejderne i den enkelte virksomhed er det af fundamental betydning, at de arbejder på en organisationskultur, der kan understøtte de udfordringer den enkelte medarbejder møder i sit arbejde. Her er det af afgørende betydning, at den enkelte organisationskultur kan tilpasse sig til foranderlige udfordringer. Hvis en virksomhed har en organisationskultur, der ikke er i stand til dette, risikeres det, at organisationskulturen modarbejder den enkelte medarbejder, der får svært ved at præstere på et tilstrækkeligt højt niveau. Der findes virksomheder, der har en enorm erfaring og ekspertise, når det drejer sig om at designe en fleksibel organisationskultur. Det er de færreste, der ved det, men i alle virksomheder er der elementer i alle arbejdsgange, der kan skæres væk, således at organisationskulturen bliver så smidig som mulig og virker fordrende for det bedst mulige produkt.

Læs meget mere om organisationskultur her:

Styrk jeres organisationskultur og opnå fælles mål

Organisationskultur handler om at nå mål i fællesskab